3D-spel på nätet

I takt med grafikens utveckling inom datorbranschen har utseendet på skärmarna förbättrats åtskilligt. Med dagens teknik kan nätspelen likna realistiska scener såsom till exempel krigsskådeplatser. Det ser nästan ut som på film och med tredimensionell grafik, 3D, kan man som spelare så gott som gå in i spelet med hela sitt sinne. Nästan som om man var delaktig i kriget med hela sin kropp. Bilden som utmålas blir helt enkel mer sanningsenlig, eftersom allt runt omkring en i spelet känns levande. 3D ställer som regel spelkaraktärerna i förgrunden och den statiska bakgrunden blir djupare vilket får det att verka mer realistiskt. Fördelen med denna teknik är att det inte krävs så stor hårdvara för att vara noggrann men begränsar synvinklarna då omgivningarna är mer förankrade.

Som nämnts brukar oftast bakgrunder vara tvådimensionella men i vissa spel, till exempel Blade Runner återges den i 330px-OcarinaOfTimeBattlerealtid. Även SlimCity4 är ett sådant exempel men där är uppbyggnaden mer komplicerad, vilket hur som helst ger ett mer djup i scenariot. Man kallar ibland detta för snabb 3D och detta kan utmålas i områden som spelaren ser men är oåtkomliga i spelet. Exempel på denna typ är The Legend of Zelda och Ocarina of Time. Dessa bakgrunder kallas förrenderade och kan bestå av filmklipp, vilket ger sken av en tredimensionell bild. I takt med förbättrad grafisk teknik har dessa förrenderade bakgrunder dock skickats mer och mer bakåt i bilden, 3D-tekniken går framåt kan fastslås.

I spelet Stalker, Shadow of Chernobyl kan man finna ett bra fungerande tredimensionellt scenario. Där är skjutaren förstaperson och i ett sådant perspektiv visar bilden skjutaren på det sätt som spelaren ser avatarens kropp utföra skjutandet. Visserligen kanske man ibland kan se de vapen som används men dessa ska då kännas som de vore i spelarnas egna händer. Denna teknik används som regel i program där utblicken representerar föraren av ett fordon som i flyg- och racingsimulatorer. För att ytterligare förstärka den tredimensionella upplevelsen sätts volymen av omgivande ljud varierande så att de verkar komma från det läge de skall befinna sig i förhållande till spelarens avatar.