Radonmätning i Stockholm

I och runt Stockholm finns specifika områden med en påtaglig risk för förhöjda radonhalter, särskilt i bostäder som är belägna på grusåsar eller områden med uranrik granit. Dessutom finns det…

Radonmätning

I takt med att vi blir allt mer medvetna om hälsoaspekterna av vår livsmiljö har radon, en tyst farlig gas, kommit i fokus. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv…