Radonmätning i Stockholm

I och runt Stockholm finns specifika områden med en påtaglig risk för förhöjda radonhalter, särskilt i bostäder som är belägna på grusåsar eller områden med uranrik granit. Dessutom finns det…