Radonmätning

I takt med att vi blir allt mer medvetna om hälsoaspekterna av vår livsmiljö har radon, en tyst farlig gas, kommit i fokus. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv…