Radonmätning i Stockholm

I och runt Stockholm finns specifika områden med en påtaglig risk för förhöjda radonhalter, särskilt i bostäder som är belägna på grusåsar eller områden med uranrik granit. Dessutom finns det ett stort antal bostäder i Stockholms län som byggdes med byggmaterialet blåbetong mellan åren 1929 och 1975, vilket kan utsöndra radon. Detta gör att radonmätningar i Stockholm är särskilt viktiga. 

Blåbetong utgör en vanlig källa till radon i bostäder. Materialet är vanligt i väggar, bjälklag och andra delar av äldre byggnader. Hus som byggdes under perioden 1929-1975 kan därför vara i riskzonen. 

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att mellan 400 och 500 lungcancerfall i Sverige årligen orsakas av radon i inomhusluften. Radon är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Syftet med en radonmätning är att fastställa om radonhalten i din bostad överstiger referensnivå som är satt till 200 Bq/m³. 

Hösten och vintern är rätt tidpunkt för att genomföra en radonmätning. Mätningen, som bör vara en långtidsmätning, ska utföras under eldningssäsongen som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Detta ger ett tillförlitligt årsmedelvärde och ger tydliga indikationer på om eventuella åtgärder kan behövas.

Gräns- och riktvärden för radon

Gränsvärdet för radon i inomhusluft i bostäder och lokaler för allmänna ändamål är satt till 200 Bq/m³. En radonmätning behövs för att fastställa om radonhalten överstiger detta värde och därmed utgör en hälsorisk.

Radonmätning i hus och villor

För hus och villor bör radonmätningen, helst en långtidsmätning, genomföras under minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). En korttidsmätning kan vara lämplig om du behöver snabba resultat, till exempel vid husköp. 

Oavsett var du bor är radonmätning ett viktigt steg för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj. Du kan utföra mätningen själv genom att beställa hem mätpaket eller ta hjälp av en ackrediterad radonkonsult som är specialiserad på radon. Att agera nu kan göra en stor skillnad för din hälsa och välbefinnande. Beställ radonmätning nu!

Relaterad information:
Radon messgerät